Trasarea axelor în teren

Lucrările de trasare reprezintă transpunerea în teren a elementelor geometrice din proiect. Cu alte cuvinte, proiectul realizat pe plan se materializează în teren. Astfel, inginerii geodezi sunt veriga de legătură între arhitecţi/proiectanţi şi inginerii constructori.

Aceste tipuri de lucrări pot fi regăsite la:

- Trasarea axelor construcţiilor industriale, civile şi agricole (trasarea groapei de fundaţie, trasarea axelor şi coloanelor pentru fundaţie, trasarea axelor la fiecare nivel-etaj dupa finisarea planşeului, transmiterea cotei şi trasarea liniei de vagris);

- Trasarea axelor căilor de comunicaţie terestre – drumuri, căi ferate (trasarea axei drumurilor şi căilor ferate, trasarea în detaliu a curbelor de racordare, trasarea profilului longitudinal şi profilelor transversale, trasarea pilonilor pentru poduri şi viaducturi, trasarea liniei bordurii, barierelor, parapeţilor şi glişierei de siguranţă etc.);

- Trasarea axelor reţelelor inginereşti – gazoduct, apeduct, canalizare, telefon etc.

- Trasarea axei căii de rulaj şi liniei tehnologice la construcţiile industriale.

Trasarea axelor construcţiilor la "Coliseum Palace"