Topografie

Topografie
Ştiinţă care se ocupă cu tehnica măsurătorilor şi a calculelor unor porţiuni mici ale suprafeţei pământului văzute în plan orizontal, precum şi cu tehnica reprezentării grafice a acestora; totodată - înfăţişare, dispoziţie, aşezare a unui loc, a unui oraş etc.; descriere amănunţită a acestei înfăţişări.

Caracteristicile de baza ale unui plan topografic sunt:
- scara (1:200, 1:500, 1:1000, etc.)
- sistemele de coordonate şi altitudinele,
- echidistanţa.

De obicei pentru proiectare se execută planurile topografice la scara 1:500, cu echidistanţa 0,5; În schimb pentru amenajarea teritoriului ş.a. se elaborează planuri topografice la scara 1:200, cu echidistanţa 0,25.

Plan topografic pentru proiectare

Plan topografic pentru proiectare

Plan topografic pentru privatizare

Plan topografic pentru privatizare

Plan topografic pentru darea în exploatare

Plan topografic pentru darea în exploatare

Plan topografic pentru stabilirea regimul urban

Plan topografic pentru stabilirea regimul urban

Plan topografic pentru proiectarea reţelelor inginereşti

Plan topografic pentru proiectarea retelelor ingineresti

Ridicări topografice de control: gazoduct, apeduct, canalizare, telecom, electricitate

Ridicari topografice de control

Plan topografic pentru proiectarea drumurilor, tunelurilor, podurilor

Plan topografic pentru proiectarea drumurilor, tunelurilor, podurilor