Divizarea bunului imobil

Formarea prin divizare este o modalitate de formare a unor bunuri independente prin împărţirea, la cererea coproprietarilor, a bunului imobil proprietate comună înregistrat şi încetarea proprietăţii comune.

În caz de divizare a bunului imobil proprietate comună, coproprietarii, înainte de a încheia contractul de împărţire, vor asigura elaborarea documentaţiei de formare a bunurilor imobile.

Divizarea bunului imobil se face, de regulă, proporţional cotelor-părţi deţinute de fiecare coproprietar. La solicitarea coproprietarilor această proporţie poate fi încălcată.

Tot procedura de divizare se va aplica şi în cazul în care împărţirea bunului imobil proprietate comună pe cote-părţi nu duce la desfiinţarea totală a proprietăţii comune pe cote-părţi.

Înregistrarea bunurilor imobile formate prin divizare şi a drepturilor de proprietate asupra lor se efectuează în temeiul Contractului de împărţire a proprietăţii comune, la care se anexează planul cadastral sau geometric al bunurilor imobile formate.