Combinarea bunurilor imobile

Combinarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin separarea unei părţi din bunul imobil înregistrat, fără a se forma un bun imobil independent, şi alipirea ei la un bun imobil adiacent.

Noua modalitate de formare oferă posibilitatea de a resistematiza două proprietăţi adiacente ale aceluiaşi proprietar, sau de a înstrăina o parte a unui bun imobil prin unirea acestei părţi la bunul imobil adiacent.

În actul juridic de înstrăinare a unei părţi (contractului de înstrăinare cu combinarea bunurilor imobile) obiect al vânzării nu va figura bunul imobil cu numărul cadastral, ci o suprafaţă anumită a bunului imobil, în conformitate cu planul anexat la contract.

Modalitatea de formare a bunului imobil prin combinare poate fi aplicată numai pentru bunurile adiacente cu aceiaşi destinaţie.

Modificările bunurilor imobile efectuate în legătură cu combinarea se consemnează în Registrul bunurilor mobile:

a) în cazul în care bunurile aparţin aceluiaşi proprietar - în temeiul actelor ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile iniţiale, al deciziei de combinare, al planurilor bunurilor iniţiale şi al planurilor bunurilor imobile formate;

b) în cazul în care bunurile imobile aparţin diferiţilor proprietari - în temeiul contractului de înstrăinare şi de combinare a bunurilor, al planurilor bunurilor imobile formate.