Comasarea bunurilor imobile

Comasarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin unirea a două sau mai multor bunuri imobile înregistrate avînd hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparţinînd unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflîndu-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor.

Pot fi comasate atît bunuri imobile proprietate individuală, cît şi bunuri imobile proprietate comună. În cazurile bunurilor imobile proprietate comună pot fi comasate doar bunurile imobile proprietate comună în devălmăşie sau numai bunurile imobile proprietate pe cote-părţi. În cazul comasării bunurilor imobile proprietate comună în diviziune, cotele-părţi în bunul comasat se calculează de executantul lucrărilor cadastrale în cooperare cu coproprietarii, ţinându-se cont de cotele deţinute de coproprietari în bunurile imobile iniţiale. Cotele-părţi în bunul imobil format prin comasare se indică în decizia de formare.

Înregistrarea bunului imobil format prin comasare şi a drepturilor asupra lui se face în temeiul temeiul actelor ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile iniţiale, deciziei de formare a bunului imobil şi planului cadastral sau geometric al bunului imobil format.